REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Pomagamy przy takich schorzeniach:

 • udary mózgu
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • stwardnienie rozsiane
 • stwardnienia zanikowe boczne
 • guzy mózgu lub rdzenia kręgowego
 • nerwobóle
 • zapalenia mózgu
 • porażenie nerwu twarzowego
 • częściowe uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • uszkodzenia nerwów obwodowych oraz splotów nerwowych
 • choroba Parkinsona
 • dystrofia mięśniowa (zanik mięśni).

Pomagamy przy takich schorzeniach:

 • udary mózgu
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • stwardnienie rozsiane
 • stwardnienia zanikowe boczne
 • guzy mózgu lub rdzenia kręgowego
 • nerwobóle
 • zapalenia mózgu
 • porażenie nerwu twarzowego
 • częściowe uszkodzenia
   rdzenia kręgowego
 • uszkodzenia nerwów obwodowych 
  oraz splotów nerwowych
 • choroba Parkinsona
 • dystrofia mięśniowa (zanik mięśni).